BERGAKUNGENS

Länk till 1.a-sidan

ENSKILDA ELIXIR

Länk till entre´-sidan!

  Nästa sida / till1:a sidan  
  Försäljning, hur använda Elixir eller Salvor ? och huvudprodukterna: Salvor och Astro-elixir  
 
 
 

O.B.S. ANVÄND EJ DESSA PREPARAT ISTÄLLET FÖR LÄKARORDINERADE MEDICINER, UTAN ATT HA RÅDGJORT MED ER LÄKARE. SE DÄREMOT DESSA SOM KOMPLEMENT OCH STÖD TILL ANNAN MEDICIN.


TEXTEN GÄLLER BÅDE SALVOR OCH ELIXIR! Dessa har jag inte alltid i lager, utan se här vad som gäller! Jag har översatt och gjort utdrag ur Gurudas bok. Jag har lagt till sådant som jag sett och märkt av egen erfarenhet. Jag har uteslutit mycket av de mest esoteriska effekterna, och hållt mig till de mer jordnära och verifierbara.

 • O.B.S. Tänk på att detta är redogörelser för elixir av stenar, och effekterna kan skilja sig från de egenskaper som tillskrivs stenarna själva.

 • Detta är inte alla elixir som Gurudas tar upp, det finns 144 i boken, och jag har många som han inte tar upp. Dessa här är de som jag potentierat homeopatiskt och/eller gjort salvor av någon gång.

 • Elixiren är helt ofarliga och kan aldrig skada, men ibland ge obehagliga men övergående effekter hos känsliga.

 • Salvorna skall aldrig tas invärtes, vissa stenars pulver kan vara giftiga då. Ingen har hittills raporterat negativa effekter på huden av någon salva.

ELIXIR

AMETIST stärker hypofysen, tallkottkörteln, mjälten, thymus och sköldkörteln. Ämnesomsättningen balanseras, mellanhjärnan och höger hjärnhalva stimuleras. Problem som orsakas av obalans mellan hjärnhalvorna, t.ex. autism, dyslexi (ordblindhet), epilepsi, koordinationssvårigheter och vissa synproblem kan påverkas positivt. På cellnivå stimuleras vävnadsregeneration och produktionen av röda blodkroppar ökar. Sjukdomar som relaterade till tallkottkörteln, sjukdomar som bottnar i ett nedsatt immunförsvar, och sjukdomar som har med blodsockerhalten att göra, t.ex. diabetes eller hypoglycemi, kan alla behandlas med Ametist. Ametist medverkar till nedbrytning och utsöndring av fettvävnad och däri bundna giftämnen och tungmetaller. Viktminskning kan därmed bli en effekt. Ametist motverkar dåligt självförtroende, förvirring och hyperaktivitet. Ökar förmågan till integrering i samhället. Andligt är den bra för meditation och stärker gudsmedvetandet. Intuitionen stärks, pann-och hjärtchakrat aktiveras, och till en något mindre grad även bas-, sex-och halschakrat.

 • Ametist aktiverar alla meridianer och alla akupressurpunkter, och kan användas på hela kroppen. Ametist kan utnyttjas som allmänt stärkande och helande, t.ex. vid hårt arbete, vid livskriser och som stöd vid drog- och alkoholavvänjning. Ametist stärker viljekraften och ökar kapaciteten att bryta dåliga vanor. Vid ordblindhet, minnesproblem, sömnproblem och huvudvärk kan också Ametist prövas. Ametist ökar upptaget av alla näringsämnen i kroppen.

AVENTURIN motverkar ångest och djupt liggande rädsla, speciellt sådant som härrör från de sju första levnadsåren. Detta beror på dess koppling till tymus-körtlen, som är som mest aktiv under denna period. Aventurin stärker förmågan att se positivt och förväntansfullt på livet. Stärker neurologisk vävnad och även muskulaturen. Kan motverka ögonproblem och vissa hudproblem. Stärker hjärt-och halschakrat.

AZURIT-MALAKIT påverkar lever, hud, thymus och muskelvävnad. Sjukdomar som kan förbättras är t.ex. anorexia nervosa, muskeldystrofi, levercirrosis, alla slags hudbesvär, och tuberkolosmiasmen. på cellnivå så stärks utsöndring- en av galla från levern. Tungmetaller kan rensas ut, speciellt plutonium. Fettvävnad bryts ner och övervikt kan minska. Artritiska tillstånd kan lindras, och en defekt ryggrad rätas (korall hjälper ytterligare). Psykiska tillstånd som kan påverkas är t.ex. ångest, tvångsmässiga matvanor, hyperaktivitet och brist på disciplin. Drömmandet stärks och kapaciteten för astrala projektioner. Tålamod och koncentrationsförmåga stärks, och anlag till klärvoyans för- stärks. Mjält- och magchackrat stärks, och den emotionella och den astrala kroppen dras tätare samman, för att fungera mer som en enhet, när detta sker stabiliseras alla emotionella faktorer. Assimilation av koppar, zink och vitaminerna A och E ökar. Upptaget av alla näringsämnen stärks, och en allmän healing av hela kroppen aktiveras. Vid sömnproblem är salvan lämplig att använda före sänggående.

 • LÄMPLIGA MASSAGEPUNKTER: Pannan, svanskotan, halsen, buken.

BÄRNSTEN stärker sköldkörteln,innerörats funktioner och neurologisk vävnad. Används vid hjärnsjukdomar, nervösa besvär och virusinfektioner. Människor med t.ex. minnesproblem, koncentrationsbesvär, beslutsångest, beteenderubbningar och ångest kan hjälpas av bärnsten. Bärnsten medverkar till ett förandligande av intellektet. Upptaget av vitamin B ökar .Vissa hudbesvär kan även påverkas positivt.

 • LÄMPLIGA MASSAGEPUNKTER: Pannan, handleder, öronen och solar plexus.

CHAROIT stimulerar pann-och kronchakrat, balanserar de analytiska och intuitiva sidorna av personligheten och minskar eventuell rädsla för upplevelser på högre vibrationsnivåer. Charoit kan vara fysiskt och psykiskt stimulerande, och kan ge sömnsvårigheter om den tas för sent. Drömlivet stimuleras och kan få helt nya dimensioner. Har även visat sig kunna medverka till allmän healing av diverse olika fysiska problem, t.ex hudbesvär.

CITRIN stärker hjärtat, njurar och muskler. På cellnivå stimuleras vävnadsregeneration. Hela cirkulationssystemet i kroppen kan regenereras, samt röda och vita blodkroppar, samt en viss stimulans av lymfa och cellvävnad i hjärnan. Citrin medverkar till avgiftning av kroppen, exempelvis vid blindtarmsproblem eller kallbrand. Citrin kan också användas vid förgiftningsproblem med tarmsystemet. Citrin medverkar till allmän healing i kroppen, och är användbar vid alla typer av strålningsrelaterade problem. Antioxidanter som vitaminerna A, C och E, selen och zink tas upp bättre i kroppen. Självdestruktiva tankar och tendenser avtar och självförtoendet stärks, tack vare en stärkt kontakt med högre medvetandenivåer. Bas-, hjärt-och halschakrat aktiveras.

FLUORIT stärker all ben-vävnad, speciellt tand-emaljen. Fluorit stimulerar och stärker alla slemhinnor och lungvävnaden. Fluorit motverkar sjukdomar i skelett och tänder och motverkar lunginflammation, virusinflammationer och tuberkulösa problem. Psykologiska problem som ångest, hyperaktivitet och sömnlöshet mildras. Osteoporos (urkalkning av skelettet) motverkas, liksom artritisk värk. Levern stimuleras. Kroppens upptag av calcium, magnesium, fosfor, zink och vitamin K ökar.

 • LÄMPLIGA MASSAGEPUNKTER: Pannan, vid levern, runt läpparna (utanför tänderna)

 • RÅD OCH SYNPUNKTER OM DENNA SALVA: En mycket användbar salva, för både gammal och ung. För att hålla igång magen och levern och motverka värkproblem, finnar m.m. smörj in runt kroppen enligt exemplet i tilläggsbladet, i höjd med nedre revbenskanten. Vid sömnproblem, massera in i pannan och tinningarna enligt exemplet med sex punkter runt hjässan. Massera gärna in lite salva i båda öronloberna och/eller händerna som avslutning. Vid hudproblem av tumörartad karaktär; massera in i huden runt besväret! Ju oftare desto snabbare effekt. Stärker barns tänder och ben- stomme, och motverkar ett flertal olika infektioner.

FÖRSTENAT TRÄ motverkar infektioner, ökar fysisk vitalitet, ökar förmågan att klara av mental och emotionel stress. Hjälper också mot problem med ryggen och höfter. Förstenat trä stärker hjärtat, mjälten och sköldkörteln. Hjärtproblem, förhårdnader av artärer, hud och annan vävnad motverkas av Förstenat trä. Kan även användas mot arthrit och reumatism Assimilationen av vitaminerna A, B och E, calcium, magnesium, fosfor, kiselsyra och kisel. Förstenat trä ökar förmågan till insikter om tidigare liv vid meditation, och ökar förmågan att utnyttja talanger från tidigare inkarnationer. Livslängden påvärkas av Förstenat trä, eftersom cellernas regeneration förtstärks och förlängs med åskilliga generationer.

GRANAT (se också Astro-elixir nr.11) motverkar depression och psykosomatiska problem, stärker viljekraft, självkänsla och fantasi. Motverkar blödningar och inflammatoriska problem. Granat är bra mot trötthet och uppgivenhet.

GULD är är den stora balanseraren av hjärtchakrat, och därmed ett elixir av stor värde. Hjärtat, blodcirkulationen och thymus stimuleras och balanseras, och är värmande vid frusenhet. Allmän regeneration och läkning av hela den fysiska kroppen är möjlig med detta elixir. Guld stimulerar till ett ökat upptag av alla näringsämnen, och speciellt då guld, magnesium, fosfor, silver, vitaminerna A, B, D och E och medverkar till en ökad syresättning. Guld stimulerar och balanserar kroppens elektriska fält och kretsar (nervsystemet). Detta kan bland annat motverka multipel skleros, artrit, reumatism, vissa hudproblem och vissa neurologiska problem, t.ex. dyslexi . Nervsystemet balanseras, och relaterade problem som depression, dålig självkänsla, självmordstankar, aggresivitet m.m. motverkas. Salvans effekt aktiveras av direkt solljus! Gå gärna ut och sola en stund med guld-salva i sex-punktsmönster runt hjässan.

JASPIS (GRÖN) är stärkande och läkande för hela kroppen, och speciellt för lever, galla och blåsan. Kan tas mot förstoppning och andra matsmältningsproblem av spastisk natur. Är speciellt lämpad att användas av terapeuter och healers, eftersom förmågan att se och känna chakran ökar, och ger dem både ökad kraft och känslighet. Vid massage med Grön Jaspis medverkar den till att gift- och slaggämnen i huden bryts ner och utsöndras.

KARNEOL ökar syresättningen av hela kroppen. Blodflödet i kapillärerna stärks, andningsvägarna stärks, allmän vävnadsregeneration förbättras. Elasticiteten i alla blod- kärl och all annan vävnad förbättras. Användes mot anorexia nervosa, och för att mildra effekten av solstrålning och röntgenstrålning. Näringsupptaget i tunntarmen ökar. Hjärtchackrat öppnas, alla meridianer stärks.

 • LÄMPLIGA MASSAGEPUNKTER: Buken nedanför naveln, "trötta" muskler, pannan och tinningarna vid trötthet.

KORALL (VIT, SKÄR och RÖD) stärker hjärtat och blodcirkulationen. Hjälper bl.a. vid trötthet (anemi), blödningar, hjärnblödning, åderbråck och sammandragningar av blodkärl (migrän?). Röd korall ökar ämnesomsättningen genom aktivering av sköldkörteln, och frigör därvid gifter från muskelvävnaden, när detta sker uppnås en bättre emotionell balans. Övervikt motverkas, och viktminskning är vanlig hos överviktiga. Skär korall ökar sensitiviteten. På cellnivå ökas reproduktionen av röda och vita blodkroppar. Korall stärker även hela ryggraden, speciellt vid degenerativa processer i benvävnaden. All benvävnad stärks. Korall kan användas vid alla typer av problem med ben och skelett, eftersom regeneration stimuleras. Korall motverkar senilitet och virrighet samt stärker koncentrationen. Korall ökar upptaget av kolesterol, lecitin, protein, kisel och E- vitamin.

 • LÄMPLIGA MASSAGEPUNKTER: För hjärnan och koncentration; Pannan, öronen, tinningarna. Även här är sex-punktsmönstret effektivt För tarmen; på magen under bröst- korgen. För åderbråck och spända muskler; Rakt på där det är problem!

 • RÅD OCH SYNPUNKTER OM DENNA SALVA: Korall är lämplig att använda som du skulle använda t.ex. Ginkgo Biloba och Ginseng; för att få bättre blodcirkulation, bättre minne, högre energinivå m.m. Ha den vid sängkanten och smörj öronen och tinningarna på morgonen, för att vakna lättare och komma igång snabbare, för er med trög morgonstart(låg ämnesomsättning). För er med värk i leder och muskler, gnid in över det värkande området. Runt ben och leder kan det vara mycket effektivt med mönster med jämna mellanrum, t.ex. fyra punkter vardera vid anklarna, mitt på vaderna, runt knäna och mitt på låren Vid artritisk värk, tag fluorit-salvan(alt.infektions-) vid läggdags över levern (under högersidan av bröstkorgen, ända från magsäcken och till ryggraden) och sedan korall-salvan på morgonen och dagen, där värken är lokaliserad.

KOPPAR stärker blodcirkulationen, motverkar trötthet(kopparbrist, järnbrist). Skyddar mot strålningsskador(elektromagnetisk-, kosmisk strålning. Stärker ryggraden, motverkar bla. influensa och kan användas för öronproblem.

KRYSOKOLLA är bra mot stress och spänningsvärk. Är även bra mot magsår, matsmältningsbesvär, artritisk värk och förkalkningsproblem. Krysokolla stärker hals och lungor och är bra att ha vid olika typer av discipliner av andningskontroll. Medverkar också till frigörande av blockeringar i det undermedvetna.

KVARTS(RÖK-RUTIL) ökar näringsupptaget, och stimulerar till läkning, och speciellt då hjärnskador. Aktiverar oanvända delar av hjärnan. Stärker binjurar och könsorgan och motverkar depression. Är stimulerande och ökar kreativitet. Som elixir i bad, droppa åtta droppar i destillerat vatten, och häll sedan i badet

KUNZIT balanserar hela det kardiovaskulära systemet(hjärta/blodkärl/cirkulation)både på vävnads-och cellnivå och motverkar de flesta problem där. Kan användas som allmänt stärkande/regenererande för hela kroppen, och balanserande för psyket. Stärker eterkroppen och ökar därmed inflödet av livskraften. Kunzit påverkar njurarna, sköld- körteln och hypofysen, motverkar problem med korsryggen, ögon, minnet m.m. Kunzit är ett mineral som innehåller lithium, och har också effekt på många typer av mentala störningar, alkoholism, och även epilepsi. Kan förstärkas av Guld och/eller Rubin vid mentala problem.

LAPIS LAZULI och VIT DIAMANT (se också Astro-elixir nr.2) är effektiv vid inflammationer, och kan prövas vid alla typer av halsbesvär. Lapis Lazuli stimulerar alla halsens körtlar, och motverkar därmed ångest och spänningar i hals- och nackregionen. lymfa, thymus och tallkottkörtlen stärks, för att delar av ryggkotorna stimuleras, som är kopplat till de parasympatiska ganglierna. Alla sjukdomar som har med mjälten, lungor, lymfa, halsen och thymus kan behandlas med Lapis Lazuli. Lapis Lazuli har en mycket kraftfullt utrensande effekt, på bl.a. petrokemiska gifter. Lapis Lazuli stärker halschackrat, och balanserar eter-, mental- och andekroppen, och stimulerar därmed personligt uttryck. Autistiska kan lättare hantera verkligheten. Meditation, verbal kommunikation och mental klarhet ökar. Upptag av calcium, lecitin, fosfor, B-, C- och E-vitamin ökar, och cell-reproduktion stärks, liksom upptag av näring till cellerna.

LERA stimulerar alla kristallina delar och processer i kroppen, motverkar bakterier, verkar avgiftande och ut- dragande. Speciellt är Lera bra för huden. Lera neutraliserar urinsyra, verkar regenererande för vävnad och är speciellt bra vid brännskador. Lera normaliserar tarmfloran och motverkar gifter från tarmarna. Regenererar skellettvävnad och emaljen på tänderna. De kristallina delarna är bl.a. cellsalter, lymfan, thymus, tallkottkörteln, de röda och vita blodkropparna. Förstärkning av de kristallina processerna i kroppen medverkar bl.a. till klärvoyance, telepati och ökad receptivitet för healing. Lera som elixir i ett ler-bad dubblar effekten av badet! Använd 7 droppar till varje halvliter vatten som används till att blanda ut leran till önskad konsisten, täck sedan kroppen helt i lera. Testpunkter är solar plexus och halsen. Salvan är för övrigt utmärkt som deodorant!

MOSS-AGAT ökar blodcirkulationen till de perifera kapillärerna, ökar upptaget av vegetabiliska proteiner. Motverkar diabetes, och bör då tas ihop med Ametist. Ökar sensitiviteten för växt- och djurriket och är bra för bla. trädgårdmästare, djuruppfödare m.m.

OPAL se Astro-elixir nr.7

PÄRLA (se också Astro-elixir nr.4) är i första hand för magen, mjälten och magtraktens organ, och de kotor som är relaterade till dessa organ stärks. På cellnivå stärks utsöndringen av matsmältningsenzymer. Magsår, matsmältningsproblem och andra sjukdomar som är relaterade till magsäcken kan behandlas. Även binjurarna stärks På det känslomässiga planet mildras all emotionell obalans, och är det i särklass starkaste elixiret för ett brett spektrum av känslomässiga störningar. Känslomässig stress som påverkar magen och muskler och benstommen mildras, sådant som bl.a kan ge magsår. Pärla normaliserar och effektiviserar magsäckens arbete och ett ökat näringsupptag i tarmen blir resultatet, vilket kan leda till att abnorma behov av mat och sötsaker mildras eller upphör. Viktminskning kan därmed underlättas. Som salva kan Pärla också hjälpa till med diverse hudproblem, de calciumföreningar och aminosyror som Pärla mest består av, är bra näring för huden, och kan hjälpa mot hudförhårdnad etc.

 • LÄMPLIGA MASSAGE-PUNKTER: Solar Plexus, alltså rakt under där bröstbenet slutar, och neråt en till två decimeter. Massera i en cirklande rörelse, och in på djupet. Sedan på sidorna och så på baksidan, alltså på ryggraden. Ett fyrpunktsmönster, skulle jag kalla det. Gärna en stund innan maten, för att reglera aptiten. I övrigt varsomhelst där huden behöver behandlas.

RUBIN (se också Astro-elixir nr.5) är första hand kopplat till hjärtchackrat, hjärtat och dess funktion som organ och på cellnivå, och speciellt för att stimulera regeneration av vävnad. Hjärt- och kärlsjuk- domar kan behandlas, hjärtmeridianen och thymuskörteln stärks. Neurologisk vävnad som relaterar till hjärtat påverkas, likaså de delar av ryggraden som är relaterade till hjärtat och dess funktioner På det psykiska planet är Rubin relaterat till självkänsla och självförtroende, som stärks. Relationen till fadern och eventuell vrede och hat kopplat till den mildras, och kapaciteten till både personlig och andlig kärlek stärks. Rubin befrämjar upptaget av calcium, järn, magnesium, fosfor, kisel, och vitamin E.

SMARAGD stärker hjärtat, njurar, lever, och bukspottkörteln. Hjärtat stärks för att klara av giftämnen bättre vid utrensningar, speciellt vid giftutrensningar från muskulaturen. Njurarna utsöndrar gifter från systemet. Läkning av huden stimuleras, och viss stimulans av lymfan sker. De flesta hjärt- och njurproblem förbättras. Använd Smaragd vid all slags strålningsförgiftning. Smaragd balanserar hjärtchakrat, vilket också är en testpunkt för elixiret. De eteriska-, astrala- och emotionella kropparna balanseras. Detta stabiliserar personligheten, och dröminsikter förbättras. Smaragd balanserar hjärtat, speciellt i relation till fadern. Paranoia, schizofreni och andra mentala obalanser kan behandlas med Smaragd. Smaragd kan vara god hjälp vid meditation och andligt arbete. Hjärt- och njurmeridianerna stärks och stimuleras av Smaragd aplicerat på dessa punkter. Smaragd medverkar till bildning av hemoglobin och plasma.

 • LÄMPLIGA MASSAGESTÄLLEN: Hjärtat/bröstkorgens övre del, näsan, hjärtats och njurarnas meridianpunkter.

SILVER verkar desinficerande, infektioner och inflammationer kan påverkas, speciellt i ansiktet, halsen och urinvägarna. Reproduktionsorganen stärks av silver och speciellt kvinnor med problem att få barn kan hjälpas av silver Silver påverkar neurologisk vävnad, speciellt i hjärnan. Nerv-vävnaden stimuleras, vilket ökar flödet av energi i meridianerna. Kummunikationen mellan hjärnhalvorna ökar, och ett resultat blir ett höjt I.Q.-värde. Vissa hjärncentra, som talcentrat t.ex., stimuleras. Stimulansen av det elektromagnetiska fältet stärker cirkulationen. Hypofysen och tallkottkörteln stärks, likaså alla ryggkotor. På cellnivå medverkar silver till total regeneration. Vid obalanser mellan hjärnhalvorna kan silver hjälpa, t.ex. vid autism, dyslexi, epilepsy, co-ordinationsproblem, synproblem m.m. Psykiska besvär, som beror på stress kan lindras. Visualiseringskapacitet, drömmar och minne kan stärkas De fem chakrana ovanför kroppen aktiveras.

TOPAS (se också Astro-elixir nr.9) stärker all muskelvävnad och minskar muskelspänningar allmänt. Blodcirkulationen till muskler för- bättras och upptaget av protein ökar. Det sympatiska nervsystemet stimuleras. Magen och hypofysen stärks, och pannchakrat aktiveras. På cellnivå stimuleras kroppen till total regeneration, och sjukdomar som har med åldrandet att göra kan påverkas. Känslolivet balanseras, t.ex. vid vrede, svartsjuka, depression eller oro, och Topas ger styrka att orka med kriser och problem. Aptiten stimuleras.

TURKOS En stark healing-sten, stimulerar och stärker hela kroppen. Turkos ökar cirkulationen till muskulaturen, och är effektiv vid stukningar och vrickningar. Hjälper vid muskelstress, syrebrist och giftupplagring i vävnaden. Ökar cirkulationen där den smörjs (eller bärs som sten).Skyddar mot bakgrundsstrålning och miljögifter. Stärker alla chakran.

TURMALIN (GRÖN) Turmalinernas effekt fokuseras i första hand på olika chakran, och deras färg är där en tydlig guide var de har sitt användningsområde. Turmalinerna har allmänt effekt mot negativitet och sorg, är lugnande vid nervositet och ger inspiration. Sömnen förbättras. Grön Turmalin öppnar hjärtchakrat, vilket bl.a. bidrar till en total regeneration av hjärtat, thymus och immunförsvaret Psykiska problem härrörande från relationen till fadern mildras.


Vill du vara återförsäljare? Kontakta mig för information!

Har du frågor? Synpunkter? Speciella önskemål? E-mail här!

Hemmets Hälsoservice c/o Sangsta, Bryggargatan 11, 463 31 Lilla Edet, tel.0520-658602


 
  Nästa sida / till1:a sidan  
  Försäljning, hur använda Elixir eller Salvor ?, och huvudprodukterna: Salvor och Astro-elixir

Copyright © 2000 - Jörgen Sangsta
All Rights Reserved