BERGAKUNGENS

Länk till 1.a-sidan

ASTRO-ELIXIR

Länk till entre´-sidan!

  Nästa sida / till1:a sidan  
  Försäljning, hur används Elixir och Salvorna? Enskilda elixir och huvudprodukterna: Salvor.  
 
 
 

Astro-serien är ett system som kombinerar månadssten och astrologiska tecken-stenar enligt det sideriska systemet.

Så här hittar du "ditt" elixir: Är du t.ex. vädur och född i mars, så tar du vädurens elixir enligt guiden nedan, är du vädur, men född i april, tar du oxens elixir enligt guiden.

Naturligtvis kan man ta elixir som hör till andra än ens eget tecken, läs guiden då och ta efter de behov du har, som vilken annan medicin eller kosttillskott som helst!!

KORT GUIDE:

^ Väduren eller Mars: Röd Jaspis och Vit Diamant; stärker tallkottskörteln och hypofysen, kraniet och örats inre funktioner. Mental vitalitet ökar, minskar förvirring och impulsivitet.

_ Oxen eller April: Lapis Lazuli och Vit Diamant; Stärker halsens körtlar, bronker och esophagus. Ökar ut- trycksförmågan och motverkar inåtvändhet. Balanserar känslor, och öppnar halschakrat. Ökar förhandingsförmågan och krävandet av sina rättigheter utan att egot överdrivs

`Tvillingarna eller Maj: Smaragd och Malakit; med denna blandning får vi en stimulans av hela nervsystemet och lungorna. Smaragd är traditionellt relaterad till hjärtat, som är essentielt för att distribuera ut syre till kroppen, som tas in i lungorna. Andningssvårigheter är ofta relaterat till problem med hjärtats funktioner och cirkulationen. Det autonoma nervsystemet stimuleras, ångest och stress relaterat till neurologiska problem kan påverkas.

a Kräftan eller Juni: Pärla; Stärker mjälten, blåsan, gallan, buken, diafragman. En gradvis transformation av emotionella svårigheter leder till ökad känslighet för andra, och till ökat utforskande av andliga dimensioner. Tredje chakrat öppnas och relationen med modern balanseras.

bLejonet eller Juli: Rubin; har samklang med hjärtchakrat och hjärtat, thymus-körteln och ryggraden. Det integrerar fadersgestaltens aktiviteter, den biologiska fadern och andra fadergestalter som kan finnas. Stärker ledaregenskaper, egna ideal och principer. Stärker självkänsla, glädje, flexibilitet och problemlösningsförmåga.

cJungfrun eller Augusti: Månsten och Safir; stärker tunntarmen, binjurar, nervsystem och nedre ryggraden. Analysförmåga och urskiljning stärks, och förmågan att ha distans till emotionella blockeringar och emotionella argument ökar. Ökar kapaciteten för meditation, och minskar fysiska spänningar.

dVågen eller September: Ljus Opal; Stärker njurar, minskar paranoia och dold rädsla, speciellt i relationer. Ökar kapaciteten för astrala färder. Allmän ångest minskas. Fobier kan konfronteras under meditation, för att sedan frigöras. Påverkar också lungorna. Ökad mental balans ger ökad kapacitet att prata om relationer och reda ut relaterade problem. Förbättrar beslutsförmågan och ger också ökad förståelse för en motparts argument. Kan tas ihop med klorofyllextrakt för att allmänt stärka den fysiska kroppen.

e Skorpionen eller Oktober: Röd Korall och Aquamarin; Stärker alla könsdelar hos både kvinna och man, och underlivet som helhet. Balanserar känslolivet, speciellt efter depression och omskakande upplevelser och sorger, speciellt relaterade till dödfall och liknande förluster. Löser upp fysiska spänningar och emotionella spänningar, speciellt uppdämd vrede från barndomen. Underlättar accepterandet av ens dödlighet, och stärker den sexuella identiteten.

ä Skytten eller November: Topas; stärker all muskelvävnad och minskar muskelspänningar allmänt. Blodcirkulationen till muskler förbättras och upptaget av protein ökar. All krävande fysisk aktivitet förbättras, samtidigt som högre mentala funkioner och akademiska studier underlättas, och förmågan till disciplinerade studier i ensamhet stärks.

gStenbocken eller December: Jet och Heliotrop (Blodsten); här är fokus på hela skelettet och all hudvävnad. Karriärmål och livsmål blir tydligare. Andlig och mental disciplin ökar, och meditation och kontemplation blir mer disciplinerad.

hVattumannen eller Januari: Granat (Spessartin) ; ökar cirkulation och blodflöde, speciellt till hud, lungor och de innresekretoriska körtlarna. Lymfan rensas. På det andliga planet gynnas fritänkande, eftersom insikter kristalliseras.

i Fiskarna eller Februari: Jade och Ametist; tränger in och stärker hela det endokrina systemet, och ökar cirkulationen till de nedre kroppsrgionerna, speciellt fötterna. Förvirring miskar, drömmar stärks och tendenser till oärlighet minskar. Behov av droger och alkohol minskar liksom tvångsmässigt beteende i allmänhet. I relationer minskar spänning, bitterhet och avund.  


Vill du vara återförsäljare? Kontakta mig för information!

Har du frågor? Synpunkter? Speciella önskemål? E-mail här!

Hemmets Hälsoservice c/o Sangsta, Bryggargatan 11, 463 31 Lilla Edet, tel.0520-658602


 
  Nästa sida / till1:a sidan
  Försäljning, hur används Elixir och Salvorna?, Enskilda elixir och huvudprodukterna: Salvor.  

Copyright © 2000 - Jörgen Sangsta
All Rights Reserved